Zabezpieczanie dostępu do wybranego przez siebie folderu hasłem (Windows 7)

Kłódka

Temat, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, to zabezpieczanie wybranego przez siebie folderu hasłem. Oczywiście istnieje szereg aplikacji, które służą do tego celu – płatnych oraz bezpłatnych. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że nie możemy lub po prostu nie chcemy instalować żadnych dodatkowych aplikacji na swoim komputerze, które służyłyby temu celowi. Istnieje pewna alternatywna metoda, która umożliwi Tobie zabezpieczenie wybranego folderu hasłem. Być może wyda się ona trochę jak ze średniowiecza, ale działa – i to jest najważniejsze.

Aby zastosować takie rozwiązanie należy najpierw utworzyć nowy folder w dowolnym miejscu – na przykład na pulpicie lub którymś z dysków. Folder ten może mieć jakąkolwiek nazwę, nie ma to żadnego znaczenia. Później naturalnie możemy ją zmienić lub przenieść nasz folder w inne miejsce. Jako przykład nazwiemy nasz folder „Sekretny”. Teraz w tym folderze tworzymy pusty plik tekstowy i edytujemy go (w Notatniku). Musimy skopiować do niego taką oto sekwencję:

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder (Y/N)
set/p „cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p „pass=>”
if NOT %pass%== hasło goto FAIL
attrib -h -s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Oczywiście pogrubione słowo „hasło” zamieniamy na własną konstrukcję. Właśnie ta kombinacja będzie nam służyła, aby uzyskać dostęp do folderu. Teraz należy w Notatniku zapisać plik klikając odpowiednio na funkcję Plik / Zapisz jako… Wpisujemy nazwę „locker.bat” (końcówka .bat jest bardzo ważna) oraz – co równie istotne – wybieramy z menu „Zapisz jako typ:” frazę „Wszystkie pliki”. Teraz musimy otworzyć folder „Sekretny”, który wcześniej utworzyliśmy i znajdziemy tam plik o nazwie „locker, który musimy uruchomić. Zostanie utworzony folder o nazwie „Private”.

Teraz umieszczamy w folderze „Private” dokumenty do których dostęp chcielibyśmy uniemożliwić. Gdy wszystkie dokumenty już się tam znajdą, ponownie uruchamiany nasz stworzony wcześniej plik „locker.bat”. Tym razem plik zapyta nas, czy rzeczywiście chcemy zabezpieczyć folder hasłem. Wciskając „Y” (Yes) tak się właśnie stanie. W magiczny sposób folder zniknął, wraz z całą jego zawartością. Aby ponownie się pojawił, musimy znów uruchomić plik „locker.bat” i tym razem system zapyta nas o hasło. Gdy wprowadzimy poprawne, to system pokaże znów nasz folder. Jeśli wpiszemy błędne, to teoretycznie powinien uruchomić się panel sterowania. Ale tylko teoretycznie, ponieważ w moim przypadku się nic nie dzieje.

To rozwiązanie ma oczywiście szereg wad i należy je traktować z przymrużeniem oka. Jest rzeczą oczywistą, że wystarczy w Notatniku otworzyć plik „locker.bat”, aby odnaleźć nasze hasło. Osoba, która niespecjalnie jednak się orientuje w informatyce może nie zdawać sobie jednak sprawy, że taki plik bez problemu można odczytać za pomocą dowolnego edytora tekstowego. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę możemy ten plik trzymać w zupełnie innym miejscu na dysku komputera. Wówczas raczej mało kto wpadnie gdzie należy go umieścić, aby odpowiednio zadziałał. Naturalnie metodą prób i błędów da się to zrobić – jeśli komuś będzie bardzo zależało, natomiast w im mniej prawdopodobnym miejscu zostanie utworzony nasz folder „Private”, tym trudniej będzie go zlokalizować i odbezpieczyć.

Taka forma zabezpieczenia chroni natomiast przed tym, że nawet jeśli ktoś włączy funkcję „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”, to folder nasz nie zostanie wyświetlony. Jest to więc wystarczająca metoda zabezpieczenia folderu przed osobami, które nie powinny widzieć niektórych plików – wszystko jedno z jakich powodów. Przestrzegam jednak przed tym, by w takim folderze chować takie dane jak własne hasła, numery kart płatniczych, czy inne wrażliwe dane. Może się to bowiem bardzo źle skończyć. Takie dokumenty powinniśmy zabezpieczać w inny, profesjonalny sposób. A metoda, którą opisałem jest jednak bardzo amatorska.